11. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej

JabłonnapunktLegionowopunktNieporętpunktWieliszew
7-8 czerwca 2018 r.

Animacja 1

W tym roku MazoviaCup obchodzi swój jubileusz.

Już po raz dziesiąty spotkamy się na boiskach powiatu legionowskiego, by po raz dziesiąty wyłonić Mistrza Mazowsza Samorządów.

Po raz dziesiąty towarzyszyć nam będą emocje związane z walką o kolejne gole.

I po raz dziesiąty nagrodzimy najlepsze drużyny, króla strzelców i najlepszego bramkarza turnieju.

Organizatorzy

Sponsorzy

Regulamin

Regulamin
11. Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów
w Piłce Nożnej
MazoviaCup 2018 r.


I. ORGANIZATOR:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
Gmina Jabłonna
Miasto Legionowo
Gmina Nieporęt
Gmina Wieliszew


III. TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2018 roku w Jabłonnie, Legionowie, Nieporęcie i Wieliszewie.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU:
Uwaga: Zawodnikami uprawnionymi do wzięcia udziału w Turnieju są pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Dzielnic, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych, pracownicy jednostek organizacyjnych zatrudnieni w jednostkach podległych reprezentowanym Urzędom, Radni, pracownicy powiatowej i gminnej administracji zespolonej, Ochotnicze Straże Pożarne, którzy mają 24 lata i więcej (grać mogą tylko zawodnicy urodzeni przed 1 stycznia 1995 r.) W rozgrywkach nie mogą brać udziału czynni zawodnicy klubów ligowych (ekstraklasa- IV liga). Organizator ma prawo zaprosić drużyny do udziału w Turnieju, rozszerzając tym samym zakres samorządowy. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zawodników. W przypadku złamania niniejszego regulaminu i udziału w Turnieju zawodników nieuprawnionych, drużyna zostanie ukarana walkowerem na rzecz drużyny przeciwko której wystąpił nieuprawniony zawodnik, a wyżej wymieniony zawodnik zostanie wyłączony z dalszych rozgrywek. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez dostarczenie do organizatora (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) wypełnionego komputerowo formularza zgłoszenia (plik do pobrania na stronie mazoviacup.pl). Składy drużyn zgłoszonych do udziału w turnieju udostępnione zostaną na stronie mazoviacup.pl tydzień przed rozgrywkami.

Rozgrywki będą się odbywały zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. Dla potrzeb turnieju w/w przepisy zmodyfikowano. Najważniejsze zmiany podano niżej:
1. Drużyna może liczyć nie więcej, niż 12 zawodników. W czasie meczu na boisku może znajdować się 6 zawodników (5 w polu i bramkarz).
2. Skład drużyny należy przekazać do Organizatora w momencie zgłoszenia drużyny do udziału w Mistrzostwach. Ewentualne zmiany w składzie można zgłosić najpóźniej na trzy dni przez Mistrzostwami.
3. Drużyna powinna być ubrana w kolorystycznie jednolite stroje. Zabroniona jest gra we wkrętach metalowych. Zabroniona jest także gra wślizgiem.
4. Czas trwania poszczególnych spotkań wyniesie 2 x 10 minut.
5. Turniej będzie rozgrywany dostarczonymi przez organizatora piłkami.
6. Liczba zmian zawodników z pola podczas meczu jest nieograniczona.
7. Za każde spotkanie będzie przyznawało się odpowiednią liczbę punktów, w zależności od wyniku gry:
- zwycięstwo – 3 punkty
- remis – 1 punkt
- przegrana – 0 punktów
8. O kolejności miejsc kolejno zadecyduje:
- większa liczba zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- korzystniejsza różnica bramek
- większa liczba bramek zdobytych.
9. Jeśli równą liczbę punktów po rozgrywkach grupowych będzie miało więcej niż 2 drużyny, o miejscu w tabeli kolejno decyduje:
- liczba punktów z bezpośrednich spotkań
- korzystniejsza różnica bramek ze spotkań między zainteresowanymi drużynami
- korzystniejsza różnica bramek uwzględniając wszystkie spotkania
- liczba bramek zdobytych.
10. Za naruszenie przepisów gry w piłkę nożną obowiązują następujące kary, o których decyduje sędzia:
- 2 minuty
- 5 minut
- czerwona kartka dyskwalifikująca zawodnika do końca meczu, w którym kartkę otrzymał i w meczu następnym – za rażące naruszenie zasad gry w piłkę nożną
11. Za niesportowe zachowanie (rękoczyny, wyzwiska, wulgarne zachowanie wobec sędziego, itp.) obowiązują następujące kary, o których decyduje sędzia:
- czerwona kartka dyskwalifikująca zawodnika do końca meczu, w którym kartkę otrzymał i w meczu następnym
- decyzją organizatora (po konsultacji z sędzią) – wykluczenie z dalszych rozgrywek
12. W sprawach sportowych nie ujętych niniejszym regulaminem będzie decydowała Komisja Dyscyplinarno-Techniczna powołana przez organizatorów.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
14. Drużyny ubezpieczają się na własny koszt.
15. Decyzje organizatora dotyczące organizacji Mistrzostw są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
16. Protesty w trakcie Turnieju należy wnosić pisemnie. Przyjmuje je Komisja Dyscyplinarno-Techniczna rozgrywek w danej grupie. Protest jest rozstrzygany natychmiast po jego zgłoszeniu.
17. Za wszczęcie awantury lub udział w niej, zarówno podczas rozgrywek, jak również w trakcie imprezy rozpoczynającej i kończącej mistrzostwa, grozi dwuletnia dyskwalifikacja.
18. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania podczas rozgrywek ważnego dowodu osobistego. Dokument należy okazać w celu sprawdzenia zgodności danych zawodnika ze zgłoszeniem. Legitymowania zawodnika dokonać może wyłącznie organizator na wniosek kapitana innej drużyny.

Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu Mistrzostw.

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 22 764 05 93
Mirosław Pachulski lub Marta Zawada
e-mail: sport@powiat-legionowski.pl